Πομπός

  • ΠΟΜΠΟΣ Rosemount 1151DPS22DFB4P1Q4Q8 ΝΕΟ

    ΠΟΜΠΟΣ Rosemount 1151DPS22DFB4P1Q4Q8 ΝΕΟ

    Ένας πομπός είναι ένας μετατροπέας που μετατρέπει το σήμα εξόδου ενός αισθητήρα σε σήμα που μπορεί να αναγνωριστεί από έναν ελεγκτή (ή μια πηγή σήματος που μετατρέπει την είσοδο μη ηλεκτρικής ενέργειας από έναν αισθητήρα σε ηλεκτρικά σήματα και ταυτόχρονα ενισχύει τον πομπό για απομακρυσμένη μέτρηση και έλεγχος).

    Ο αισθητήρας και ο πομπός μαζί αποτελούν μια αυτόματα ελεγχόμενη πηγή σήματος παρακολούθησης.Διαφορετικές φυσικές ποσότητες απαιτούν διαφορετικούς αισθητήρες και αντίστοιχους πομπούς, όπως ο βιομηχανικός ελεγκτής θερμοστάτη έχει συγκεκριμένο αισθητήρα και πομπό.